טיפול בבריחת השתן במאמץ בגברים

• פיזיותרפיה של רצפת האגן

ניתוחים:

• ניתוח להכנסת רשת לתמיכה בסוגר השופכה – סלינג (Male Sling)

• השתלה של סוגר מלאכותי (A.U.S)