שאלון


לרוב האנשים עם סך יותר מ-8 נקודות יש תסמינים של השלפוחית הרגיזה !
אם הניקוד שלך:
0 – 7 = חומרה קלה של התסמינים
8 – 19= חומרה בינונית של התסמינים
20 – 35 = חומרה קשה של התסמינים

ככל שהניקוד בשאלה זו גבוה יותר, כך הפגיעה באיכות חייך משמעותית יותר!