תיאור הבדיקה האורודינמית

הבדיקה נועדה לבחון את תפקודה של שלפוחית השתן בזמן שהיא מתמלאת בשתן ובזמן ההשתנה ע”י מדידת הלחצים בתוך השלפוחית ובתוך הרקטום. צוות המרפאה יעזור לך למזער את אי הנוחות בזמן הבדיקה. בעת הבדיקה אין אפשרות להרדמה או טשטוש בגלל שהבדיקה דורשת את ערנותך ושיתוף פעולתך בזמן הבדיקה!

את/ה תתבקש/י להסיר את הבגדים מפלג הגוף התחתון טרם תחילת הבדיקה ולשים עלייך את הסדין לשמירה על פרטיותך.

לאחר מכן, את/ה תתבקש/י להשתין לפני תחילת הבדיקה תוך הישיבה על הכיסא המיוחד. תוצאות ההשתנה ירשמו לצורכי הבדיקה.

בשלב השני לבדיקה יוכנס צינור שתן (קטטר) לתוך השלפוחית על מנת לרוקן אותך לפני הבדיקה הבאה.

בשלב השלישי, יוכנסו שתי צינורות דקים וקטנים, האחד לתוך השלפוחית והשני לתוך הרקטום (פי הטבעת) על מנת למדוד הלחצים בשלפוחית ורקטום (פי הטבעת) בעת הבדיקה. הצינורות האלה יחוברו למחשב שיבצע רישום הלחצים בעת הבדיקה. לעתים יודבקו על העור, סמוך לפי הטבעת, מדבקות שירשמו את הפעילות החשמלית של הסוגר.

הרופא או האחות יבקשו ממך לדווח על התחושות שלך בזמן הבדיקה כששלפוחית השתן מתמלאת במים. השלפוחית שלך תתמלא עד שתרגיש/י שהיא מלאה ואז תתבקש/י להשתין כשכל הצינורות (ומדבקות) במקום.

רישום של הלחצים, זרימת השתן, נפח ופעילות החשמלית במחשב ייתנו לרופא המבצע את הבדיקה את המידע הדרוש להערכה התפקודית של שלפוחית השתן שלך. כשהרופא יקבל את כל המידה הדרוש הבדיקה תסתיים בהוצאת הצינוריות משלפוחית ופי הטבעת והסרת המדבקות מהעור.