נוירומודולציה

גירוי עצב היקפי (PTNS)

גירוי עצבים סקראליים ע”י InterStim®) SNS)

תגובות המטופלים בהם הושתל קוצב